לאיזור תוכן ראשי
קויישובתקציר מסלוללוז שבועי
4מתחנה מרכזית לתחנה מרכזית דרך שכונת רמות
16ממסוף י"א למרכז הביג .
18מתחנה מרכזית לתחנה מרכזית דרך שד' גולדה מאיר.

Copyright © 2013 Metrodan public transport LTD. All rights reserved.
ט.ל.ח